Σας προτείνουμε

                                                  

                         Εκδόθηκαν από την Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ 2 βιβλία με τίτλους:

                        Μία ιστορία για την δημιουργία των Ελλήνων,
                       εμπνευσμένο από το βίο και τα έργα του Ηρόδοτου

                       Ο Θόλος που στεγάζει τις ελπίδες μας,
                       εμπνευσμένο από το βίο και τα έργα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
 
                     
Τα 2 αυτά βιβλία ολοκληρώνουν την έκδοση της Σειράς «Το όραμα για μία   νέα     Ελλάδα»
              

Από τις εκδόσεις μας:

Βιβλία-Δίαυλοι (Έντυπα και E-books)

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter για τα Βιβλία-Διαύλους
και τη Μέθοδο Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης.

Θα μας βρείτε στα δίκτυα: