ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΥΛΟΙ
Τα Βιβλία-Δίαυλοι μορφοποιήθηκαν από βαθύ και επιμελημένο επιστημονικό στοχασμό στα διαχρονικά θέματα του Ανθρώπου.

Τα Βιβλία-Δίαυλοι, οι Σειρές και οι Συλλογές είναι αυτοτελή στοιχεία μιας Ελληνικής πρότυπης Μεθόδου Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης. Ο αναγνώστης πρέπει να τα εντάξει στην ζωή του,  να μην τα αποχωρίζεται και να μελετά καθημερινά για να αποκτήσει λίγη από την δική τους γνώση.

Τα Βιβλία-Δίαυλοι είναι εκδόσεις, που γίνονται για τη Μέθοδο και για αυτό είναι διατυπωμένα με ιδιαίτερα συμπυκνωμένο και λιτό λόγο και έχουν από 25 έως 35 σελίδες περίπου, με πλούσιο πρόλογο και εισαγωγή.

Τα περισσότερα έχουν ως εμπνευστή έναν Έλληνα από αυτούς που προέρχονται από το πλούσιο παρελθόν μας και εργάσθηκαν για τον σημερινό πολιτισμό (Σωκράτη, Πλάτωνα, Αρχιμήδη, Μέγα Αλέξανδρο κλπ). Όσα δεν έχουν ως εμπνευστή ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αναφέρονται στην συλλογική διάνοια των Ελλήνων, η οποία συμμετείχε ενεργά στην δημιουργία του Ελληνικού πολιτισμού.

Όλα τα Βιβλία-Δίαυλοι έχουν εκδοθεί σε μορφή e-book και σταδιακά ολοκληρώνεται η έκδοσή τους και σε έντυπη μορφή.
Έχουν ιδιότητες που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Έχουν την ιδιότητα να συνομιλούν με τον αναγνώστη τους και να λειτουργούν σαν Σύμβουλοί του, σε διάφορα θέματα που αντιμετωπίζει.

Μπορείτε να βρείτε και να προμηθευτείτε όλα τα Βιβλία-Διαύλους σε ηλεκτρονική μορφή στο tab e-books της ιστοσελίδας www.kinoniagnosis.com
Θα μας βρείτε στα δίκτυα: