ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί κανόνες

 • - Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει, σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση , οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου.

 • - Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μη πρέπουσας γλώσσας και βωμολοχιών, συμπεριλαμβανομένων εκφράσεων, που δηλώνουν ή υπονοούν την χρήση ουσιών, πάσης φύσεως και μορφής ρατσισμού ή παράνομη δραστηριότητα .

 • - Κάθε μορφή δημοσίευσης πρέπει να είναι γραμμένη στα Ελληνικά, με χρήση μόνο Ελληνικών χαρακτήρων.

 • - Απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους παραβίαση των όρων, που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των διαφόρων forum.

 • - Απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους παραβίαση του τρόπου εμπορικής διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης οποιασδήποτε αδυναμίας στο σχεδιασμό ή την κατασκευή του δικτυακού μας τόπου ή του δικτυακού τόπου των συνεργατών μας, προκειμένου να αποκτηθούν μη εξουσιοδοτημένα προνόμια, παράτυπη πρόσβαση σε χώρους περιορισμένης προσβασιμότητας ή δυνατότητες λειτουργίας πέραν των προδιαγεγραμμένων από το σύστημα. Είναι επίσης απολύτως απαγορευμένη η διακίνηση πληροφοριών για τέτοιου είδους δραστηριότητες.

 • - Η συνδρομητική σχέση με τον δικτυακό τόπο Κοινωνία της Γνώσης είναι απολύτως προσωπική. Δεν μπορεί να μοιραστεί, να ενοικιαστεί, να παραχωρηθεί ή να μεταφερθούν οι δυνατότητες που παρέχει σε τρίτους.

 • - Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ισχύ της συνδρομής, οποιουδήποτε παραβαίνει τους “Όρους Χρήσης” .

 • - Η αποδοχή των “Όρων Χρήσης” παράγει μια δεσμευτική συμβατική σχέση μεταξύ του συνδρομητή του δικτυακού τόπου και της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ.

Τρόπος πληρωμής

 • - Προκειμένου να κάνετε μία οικονομική συναλλαγή στον δικτυακό τόπο Κοινωνία της Γνώσης πρέπει να χρησιμοποιήσετε πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα Visa, VISA electron, MasterCard, Maestro, ή American Express. ή να διαθέτετε λογαριασμό Paypal ή τέλος να καταθέσετε ένα ποσό σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης, εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ να χρεώσει στην πιστωτική σας κάρτα το ποσό των αγορών σας.
  Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας από την κατοχή και χρήση μιας συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας διέπονται από την συμφωνία που έχετε υπογράψει με τον εκδότη της και όχι από τους όρους χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Πολιτική ακύρωσης

 • - Όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές. Από τη στιγμή που εισπράττεται το ποσό δεν επιστρέφεται, εκτός από περιπτώσεις αποδεδειγμένης απάτης στην χρήση της πιστωτικής κάρτας.

 • - Σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης ή αποτυχίας στην ενεργοποίηση της αγοράς, το ποσό που εισπράττεται επιστρέφεται στον κάτοχο της κάρτας με τη χρήση του μηχανισμού επιστροφής πληρωμών που διαθέτει η κάρτα

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

Ο κάθε συνδρομητής είναι προσωπικά υπεύθυνος για την προστασία του λογαριασμού του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Επιπλέον απαγορεύεται αυστηρά η πρόσβαση ή η προσπάθεια πρόσβασης σε οποιοδήποτε λογαριασμό τρίτου.

Διαχείριση πολλαπλών λογαριασμών

Σε ότι αφορά την τήρηση των όρων χρήσης, όλοι οι λογαριασμοί που ανήκουν στο ίδιο άτομο, εκλαμβάνονται ως ένας. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης, η οποία προκύπτει από την λειτουργία ενός από τους λογαριασμούς, οι επιπτώσεις θα ισχύουν και για τους υπόλοιπους.

Ολοκλήρωση εγγραφής

Μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής και την πλήρη ενεργοποίηση του λογαριασμού σας δεν έχετε κανένα από τα δικαιώματα του συνδρομητή.

Παραβιάσεις και συνέπειες

- Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ αποφασίζει για την διαγραφή συνδρομητή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • - Εάν, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα άλλα Μέλη, δείχνει ότι δεν σέβεται την ηθική και τον τρόπο συμπεριφοράς, που χαρακτηρίζουν την Κοινωνία της Γνώσης.

 • - Εάν δεν σέβεται και δεν προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα, επί των οποίων οικοδομήθηκε η Κοινωνία της Γνώσης, καθώς και αυτά που παράγονται διαρκώς από την λειτουργία και τις δραστηριότητές της.

 • - Εάν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβάλλει τα κείμενα άλλου Μέλους, π.χ.σχολιάζοντάς τα απαξιωτικά είτε αναδημοσιεύοντάς τα σε άλλο μέσο, πλην του δικτυακού τόπου της Γνώσης.

 • - Εάν παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ, αποβλέποντας να αξιοποιήσει ο ίδιος πνευματικά δικαιώματα που δημιουργούνται από την λειτουργία και τις δραστηριότητες του δικτυακού τόπου.

 • - Εάν παραβιάσει τους “Όρους Χρήσης”,που διέπουν την λειτουργία του συνόλου του δικτυακού τόπου Κοινωνία της Γνώσης, καθώς και των επιμέρους όρων, που διέπουν την λειτουργία όλων των forum και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται.

Πνευματικά δικαιώματα

 • - Ο δικτυακός Κοινωνία της Γνώσης αποτελεί πρωτότυπο χώρο διανοητικής εργασίας, έμπνευσης και δημιουργικής σκέψης. Εντός του περιβάλλοντος που διαμορφώνει, αξιοποιούνται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών του και παράγονται διαρκώς καινούργια. Κάθε Μέλος της Κοινωνίας της Γνώσης συμφωνεί προκαταβολικά ότι η αξιοποίηση όλων των πνευματικών δικαιωμάτων ανατίθεται στην Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ.

 • - Ότι γράφει ένας συνδρομητής και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο, θεωρείται δημοσίευση στον δημόσιο χώρο της Κοινωνίας της Γνώσης και ως εκ τούτου, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής της συνδρομής του, η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να συντηρήσει τα δημοσιεύματα στον χώρο που κατείχαν και στις δραστηριότητες που συμμετείχαν.

 • - Απαγορεύεται ή μεταφορά εκτός της Κοινωνίας της Γνώσης οποιουδήποτε δημοσιεύματος ή συζήτησης που διεξήχθη στο εσωτερικό της.

 • - Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση, εκτός της Κοινωνίας της Γνώσης, προϊόντων, ιδεών ή υπηρεσιών, που αναπτύχθηκαν εντός της Κοινωνίας της Γνώσης χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ, που είναι ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου.

 • - Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της Κοινωνίας της Γνώσης διέπονται και προστατεύονται από την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 • - Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ αναλαμβάνει την προστασία όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, που παράγονται μέσα στην Κοινωνία της Γνώσης, αναπτύσσοντας προς τούτο ειδικό μηχανισμό.


Θα μας βρείτε στα δίκτυα: