ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Οι Συλλογές των Βιβλίων-Διαύλων αποτελούνται από 3 έως 7 Βιβλία-Διαύλους και ένα εισαγωγικό σημείωμα που τα ενοποιεί και το οποίο εκδίδεται και αυτοτελώς σε μορφή e-book και διατίθεται δωρεάν, ως ειδική πληροφοριακή έκδοση.

Βρίσκοντας μία Συλλογή που σε ενδιαφέρει το εισαγωγικό της σημείωμα, συμπεραίνεις ότι τα Βιβλία-Δίαυλοι που την αποτελούν είναι κατάλληλα για εσένα.

Τα Βιβλία-Δίαυλοι, οι Σειρές και οι Συλλογές είναι αυτοτελή στοιχεία μιας Ελληνικής πρότυπης Μεθόδου Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης. Ο αναγνώστης πρέπει να τα εντάξει στην ζωή του, να μην τα αποχωρίζεται και να μελετά καθημερινά για να αποκτήσει λίγη από την δική τους γνώση.

Οι Συλλογές είναι ένα πολύ χρήσιμο βήμα στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Μεθόδου και Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ, μέσα στην ιστοσελίδα της, θα συμβουλεύει σε πολλές περιπτώσεις, ποια Συλλογή είναι η ενδεδειγμένη για να προχωρήσει αποτελεσματικά η εφαρμογή της Μεθόδου.


Μπορείτε να βρείτε και να προμηθευτείτε όλες τις Συλλογές σε ηλεκτρονική μορφή στο tab e-books της ιστοσελίδας www.kinoniagnosis.com


ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΥΛΟΙ                                                                                        


Θα μας βρείτε στα δίκτυα: