ΣΕΙΡΕΣ
Κάθε Σειρά είναι ένα ανεξάρτητο βιβλίο που αποτελείται από 6 Βιβλία-Διαύλους και ένα ενιαίο πρόλογο. Έχει συνολικά από 150 έως 250 σελίδες.

Τα Βιβλία-Δίαυλοι, οι Σειρές και οι Συλλογές είναι αυτοτελή στοιχεία μιας Ελληνικής πρότυπης Μεθόδου Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης. Ο αναγνώστης πρέπει να τα εντάξει στην ζωή του, να μην τα αποχωρίζεται και να μελετά καθημερινά για να αποκτήσει λίγη από την δική τους γνώση.

Οι Σειρές έχουν την εξής έννοια. Αν υπάρχει ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως για παράδειγμα η Επιστήμη του Ανθρώπου, χρειάζονται αρκετές απόψεις για να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένο.

Οι απόψεις αυτές πρέπει να αναπτύσσονται σε μια κοινή βάση, να υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα σε αυτούς που εκθέτουν τις απόψεις, ώστε αυτές να μην είναι αντικρουόμενες και να μην παράγουν διχογνωμία, αλλά να λειτουργούν προσθετικά η μία στην άλλη, παράγοντας μια γενικότερη συμφωνία και ένα πιο ολοκληρωμένο θέμα.

Για αυτό και εγκλείουν ένα πολύ μεγάλο δυναμικό υλοποίησης και βοηθούν αποτελεσματικά στην εφαρμογή της Μεθόδου.

Όλα τα θέματα που αναπτύσσονται με Σειρές, είναι φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας, τα οποία οι Έλληνες μπορούν να αναπτύξουν με την μοναδική επιστημονική σκέψη, τον στοχασμό και την φιλοσοφία που τους χαρακτήριζαν. Είναι όλα θέματα που δείχνουν ένα καινούργιο μέλλον και τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να είναι αυτό το μέλλον καλό.

Σε πολλές περιπτώσεις, επειδή το διάβασμα μίας Σειράς έχει θεαματικά αποτελέσματα, σε σχέση με το διάβασμα μιας Συλλογής ή ενός Βιβλίου-Διαύλου,  η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ θα τοποθετεί ειδικά μηνύματα στην ιστοσελίδα της για να επισημάνει τέτοιες περιπτώσεις με την ανάγνωση Σειρών.


Μπορείτε να βρείτε και να προμηθευτείτε όλες τις Σειρές σε ηλεκτρονική μορφή στο tab e-books της ιστοσελίδας www.kinoniagnosis.com

ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΥΛΟΙΘα μας βρείτε στα δίκτυα: