Ολοκληρωμένο Αντικαταθλιπτικό Πακέτο βιβλίων Υπάρχει 1 προϊόν

Ολοκληρωμένο Αντικαταθλιπτικό Πακέτο βιβλίων

Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο αντικαταθλιπτικό πακέτο το οποίο ονομάζεται Προσωπικός Χώρος Ελεύθερος από Κατάθλιψη. Το πακέτο αυτό προσφέρει ένα περιβάλλον διανοίας, μέσα στο οποίο ο χρήστης του μελετάει, εργάζεται και ζει, προστατευμένος από την κατάθλιψη που επικρατεί στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Το πακέτο είναι αναδραστικό και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του χρήστη του.

 

Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ
Μάρτιος 2016

Θα μας βρείτε στα δίκτυα: